Zadzwoń do nas - 602 788 178 

konfliktZarządzanie konfliktem

Konflikty od wieków były „motorem postępu”, czynnikiem aktywizującym, integrującym, stwarzającym warunki do zdobywania kompetencji interpersonalnych, w tym takich umiejętności, jak tolerancja i dochodzenie do kompromisu.  

Czytaj więcej

motywacjaSztuka motywacji

Współcześnie coraz bardziej docenia się wartość pracownika dla dobra firmy i korzyści wynikające z inwestowania energii we właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi. Jedną z podstawowych kwestii w tym obszarze jest umiejętne motywowanie pracowników do osiągania celów przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej

wystapieniaPrezentacje i wystąpienia publiczne

Wystąpienia publiczne i liczne prezentacje są podstawą pracy większości menadżerów na całym świecie. Ich celem jest często przekazanie strategii firmy, zmian, informacji o nowych produktach/usługach, często wśród tych informacji są też niepopularne decyzje.

Czytaj więcej

emisjaEmisja głosu

Dzięki tym zajęciom nauczysz się świadomie posługiwać głosem w wystąpieniach publicznych i w codziennym życiu tak, by Twój głos służył Ci długo, był dźwięczny i donośny.

Czytaj więcej

asertywnoscTrening asertywności

Trening asertywności służy budowaniu postawy asertywnej i uczeniu się związanych z nią zachowań. Postawa asertywna oznacza świadomość własnych praw i postępowanie zgodne z nimi przy jednoczesnym poszanowaniu praw innych.

Czytaj więcej

komunikacjaSkuteczna komunikacja interpersonalna

Komunikujemy się by informować, wyjaśniać, motywować, wspierać, negocjować. Niezależnie od celu, porozumiewanie się stanowi podstawę naszych relacji.

Czytaj więcej

grupaPraca w zespole

Celem tego szkolenia jest rozwój umiejętności, które pozwolą na polepszenie współpracy zespołowej pomiędzy pracownikami państwa firmy.

Czytaj więcej

czasZarządzanie czasem

Czy wystarcza nam czasu na wszystko? Większość z nas na podobne pytanie odpowie nie . W rzeczywistości jednak każdy z nas ma więcej czasu, niż mu się wydaje, tylko nie umie nim zarządzać.

Czytaj więcej

kreatywnoscTechniki kreatywnego myślenia

Kreatywność jest najlepszym odkryciem ludzkiego umysłu. Wyzwala instynkty, które pozwalają na tworzenie wszystkiego dookoła nas.

Czytaj więcej

stresRadzenie sobie ze stresem

Stres jest nieodłącznym towarzyszem życia każdego z nas, czy tego chcemy czy nie. Stres będzie Ci towarzyszył codziennie z różnym nasileniem, ale to, jak będziesz go postrzegać, zależy wyłącznie od Ciebie.

Czytaj więcej

iqInteligencja emocjonalna

Szkolenie pozwoli zrozumieć Uczestnikom jak skutecznie łączyć takie umiejętności jak: opanowanie, zapał, wytrwałość oraz umiejętność motywowania siebie i innych do działania w celu osiągnięcia sukcesu zawodowego.

Czytaj więcej

automotywacjaAutomotywacja

Automotywacja to rodzaj aktywizowania samego siebie do podejmowania określonego działania i czynności, a zarazem dążenie do realizacji wcześniej wyznaczonych celów.

Czytaj więcej