Zadzwoń do nas - 602 788 178 

cvCV i List Motywacyjny

CV oraz list motywacyjny stanową Twoją pierwszą wizytówkę przed potencjalnym pracodawcą i posłużą do wstępnej oceny Twojej osoby. Dlatego muszą być czytelne i skierowane do właściwego adresata. Zapraszamy na konsultację.

Czytaj więcej

logopediaZajęcia logopedyczne

Indywidualne zajęcia logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Podczas zajęć logopedzi podejmują wiele działań ukierunkowanych na usunięcie zakłóceń komunikacji.

Czytaj więcej

doradztwoDoradztwo zawodowe i personalne dla dorosłych

Oferta skierowana głównie dla osób bezrobotnych lub pragnących zmienić pracę. W trakcie konsultacji pomożemy zaplanować ścieżkę kariery, która będzie wytyczona zgodnie z Twoimi celami, oczekiwaniami i potencjałem, jakim dysponujesz.

Czytaj więcej

konsultacje Konsultacje i poradnictwo psychologiczne

Konsultacje i poradnictwo psychologiczne są to jedno – kilkuspotkaniowe sesje z psychologiem, służące wstępnemu zorientowaniu się w problemie i rozpoznaniu potrzeb klienta, pomagające określić trudności i ustalić najbardziej adekwatną formę pomocy.

Czytaj więcej

terapiaTerapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna są to zajęcia dla dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się, spowodowanymi dysleksją lub innymi czynnikami. Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie ogólnego rozwoju w procesie uczenia się.

Czytaj więcej

coachingLife coaching

Life coaching jest doskonałym wsparciem dla wszystkich osób, które czują gotowość do wprowadzenia zmian w swoim życiu osobistym oraz jego aspektami: rodziną, zdrowiem, karierą, finansami czy związkami.

Czytaj więcej

zawodyDoradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów

Konsultacje indywidualne podczas których doradca zawodowy pomoże określić predyspozycje osobowościowe i preferencje zawodowe oraz udzieli informacji niezbędnych w zaplanowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej przez ucznia.

Czytaj więcej